Explore

Here you can read all posts from social network.
 • this is me going out to dinner with my friends birthday dinner at Applebee's
  post-img
  Comments: 0 Reposts: 0
 • this is me going out to dinner with my friends birthday dinner at Applebee's
  post-img
  Comments: 0 Reposts: 0
 • Kautokeino er et samfunn som for tiden er i sterk befolkningsvekst, det er et av få samfunn i Finnmark i Nord-Norge som vokser
  Kautokeino er et lite samfunn i Finnmark, norge som opplever sterk befolkningsvekst. Det er ikke mye tilgjengelig for bolig, så folk leter etter eiendommer å kjøpe eller leie.
  Mange distriktskommuner har ensartede, små, usikre eller stagnerende boligmarkeder som er preget av lave boligpriser og svak prisvekst. Boligmassen i distriktskommuner domineres av eneboliger, tomannsboliger eller andre småhus i rekke eller kjede. Disse boligtypene utgjør over 90 prosent av boligene i distriktskommuner på sentralitet 5 og 6.
  På samme måte som svak befolkningsutvikling har ført til svak utvikling i boligprisene, har befolkningsvekst og knapphet på boliger ført til høy
  post-img
  Comments: 0 Reposts: 0
 • hey guys 😊
  Good week 😊😊
  add me there guys.
  #mysocialnetwork #photo👍😊
  post-img
  Comments: 0 Reposts: 0
 • this is me at track practice Saturday morning 🌄☺️
  post-img
  Comments: 0 Reposts: 0